Poštovní datové zprávy
 

Dotovaná datová zpráva

Co je Dotovaná datová zpráva (DDZ)?

  • Pokud odesíláte Poštovní datové zprávy na smlouvu, můžete hradit odesílání zpráv i z jiných datových schránek.
  • Zadejte jednu nebo více datových schránek, za kterou mají být hrazeny všechny Poštovní datové zprávy odeslané z dotované datové schránky. Aktivaci služby můžete provést v nastavení datové schránky.
  • Pro dotovanou datovou schránku je možné nastavit datum platnosti dotování (expirace služby) a max. počet dotovaných PDZ.
  • Dle § 18a zákona 300/2008 Sb. je vlastník dotující datové schránky povinen předložit poskytovateli písemný souhlas osoby, jejíž datovou schránku bude dotovat. Podpis osoby v písemném souhlasu musí být úředně ověřen. Souhlas je možné doručit buď v listinné podobě na adresu uvedenou v níže uvedeném vzoru souhlasu, nebo elektronicky do datové schránky České pošty (písemný souhlas musí být převeden do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů)
  • Vhodné například pro firmy vlastněné stejným majitelem.
  • Pro archivaci zpráv po dobu delší jak 90 dní je možné využít Datový trezor (po této době dojde k automatickému vymazání zprávy z datové schránky)

Výhody komunikace přes DDZ

  • Jednoduchost (správa více datových schránek z jednoho účtu)
  • Kontrola (posílání DDZ lze omezit nastavením data platnosti dotování nebo max., počtu DDZ)
  • Bezpečnost (využití vysoké úrovně zabezpečení datových schránek)
  • Přehlednost (víte, zda jste či nejste v režimu Dotované datové zprávy)

Aktivujte si službu
Poštovní datová zpráva právě teď.

Příjem Poštovních
datových zpráv

Příjem poštovních datových zpráv

Příjem je zcela zdarma, tuto funkcionalitu můžete velmi jednoduše aktivovat v uživatelském nastavení Vaší datové schránky.
Tlačítko Povolit příjem najdete v základním menu v části Nastavení.