Poštovní datové zprávy
 

Odpovědní datová zpráva

Co je Odpovědní datová zpráva (ODZ)?

 • Poskytněte vašim partnerům možnost odpovědět na vaši Poštovní datovou zprávu bez jakýchkoliv nákladů na jejich straně.
 • Jedná se o obdobu odpovědní listovní zásilky. Na Odpovědní datovou zprávu může příjemce odpovědět zdarma, zprávu hradí odesílatel původní zprávy.
 • Možnost odeslání odpovědi zdarma je časově ohraničena na 90 dnů od dodání do datové schránky příjemce. Pokud příjemce do 90 dnů neodpoví, odesílatel původní zprávy odpověď nehradí.
 • Vhodná pro realizaci průzkumů či komunikaci s obchodními partnery
 • Pro archivaci zpráv po dobu delší jak 90 dní je možné využít Datový trezor (po této době dojde k automatickému vymazání zprávy z datové schránky)

Výhody komunikace přes ODZ

 • Prokazatelnost (vždy dokážete, že jste dokument poslali v pořádku a včas)
 • Garantované dodání (ručíme za 100 % doručených zpráv)
 • Jednoduchost (s odpovědí lze dále elektronicky pracovat)
 • Přehlednost  (snadné vyhodnocování odeslaných a obdržených zpráv)
 • Rychlost (vaše zpráva a následná odpověď dorazí rychleji než klasická pošta)
 • Bezpečnost (využití vysoké úrovně zabezpečení datových schránek)
 • Úspora nákladů (neplatíte za obálku, papír ani tisk dokumentu)

Aktivujte si službu
Poštovní datová zpráva právě teď.

Příjem Poštovních
datových zpráv

Příjem poštovních datových zpráv

Příjem je zcela zdarma, tuto funkcionalitu můžete velmi jednoduše aktivovat v uživatelském nastavení Vaší datové schránky.
Tlačítko Povolit příjem najdete v základním menu v části Nastavení.